20 دی

کنگره ی سالیانه متخصصین پوست

کنگره ی سالیانه متخصصین پوست در تاریخ 24 تا 26 آذر در هتل المپیک برگزار گردید

28 آذر

گردهمایی گروه قلب اطفال و نوزادان بیمارستان کودکان تبریز

برنامه در تاریخ 24 آذر از ساعت 11:30 تا 13:30 در اتاق کنفرانس بیمارستان کودکان با حضور اساتید قلب کودکان و فوق نوزادان و رزیدنتهای گروه مربوطه و پرستاران NICU برگزار شد.

28 آذر

مورنینگ بیمارستان اکبر آبادی

برنامه مورنینگ بیمارستان اکبرآبادی با هماهنگی خانم دکتر کاشانیان وآقای دکتر بردبار ( رئیس بیمارستان ) در تاریخ 21 آذر ماه از ساعت 8 الی 10 صبح برگزار گردید.

28 آذر

سمینار علمی بیمارستان باهنر کرمان

شرکت بهستان دارو / کمپانی امجن ، سمینار حضوری گروه ارتوپدی بیمارستان باهنر کرمان را درتاریخ 11 آذر برگزار کرد

28 آذر

وبینار آموزشی بیمارستان شفا یحیائیان

شرکت بهستان دارو / کمپانی امجن اسپانسری وبینار آموزشی بیمارستان شفا ، رسول ، فیروزگر و 7 تیر که در تاریخ 6 آبان برگزار گردید را به عهده داشت

28 آذر

وبینار آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شرکت بهستان دارو / کمپانی امجن ، برگزار کننده وبینار آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موضوعیت تازه های درمانی استئوپروز در تاریخ 29 خرداد با 2 امتیاز بازآموزی بود