28 آذر

مورنینگ بیمارستان اکبر آبادی

برنامه مورنینگ بیمارستان اکبرآبادی با هماهنگی خانم دکتر کاشانیان وآقای دکتر بردبار ( رئیس بیمارستان ) در تاریخ 21 آذر ماه از ساعت 8 الی 10 صبح برگزار گردید.

28 آذر

وبینار آموزشی بیمارستان شفا یحیائیان

شرکت بهستان دارو / کمپانی امجن اسپانسری وبینار آموزشی بیمارستان شفا ، رسول ، فیروزگر و 7 تیر که در تاریخ 6 آبان برگزار گردید را به عهده داشت

28 آذر

وبینار آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شرکت بهستان دارو / کمپانی امجن ، برگزار کننده وبینار آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موضوعیت تازه های درمانی استئوپروز در تاریخ 29 خرداد با 2 امتیاز بازآموزی بود

28 آذر

وبینارانجمن هیپ

کمپانی امجن در راستای حمایت از برنامه های علمی ، اسپانسری وبینار علمی انجمن هیپ ( ارتوپدی ) با موضوعیت بیماریهای ارتوپدی که در تاریخ 5 مرداد بهمراه 2 امتیاز بازآموزی برگزار گردید را عهده دار بود

28 آذر

وبینار آموزشی انجمن ارتوپدی

در راستای حمایت بهستان دارو از برنامه های علمی ، کمپانی امجن اسپانسری برنامه انجمن ارتوپدی با موضوعیت استئوپروز در تاریخ 6 خرداد ماه را بهمراه 3 امتیاز بازآموزی به عهده داشت

28 آذر

سرطان متاستاتیک کولورکتال

برگزاری وبینار "سرطان متاستاتیک کولورکتال" با همکاری تیم انکولوژی کمپانی امژن و انجمن مدیکال انکولوژی ایران