14 مهر

وبینار روش های نوین درمانی و تشخیص علائم دستگاه ادراری تحتانی

وبینارروش های نوین درمانی و تشخیص علائم دستگاه ادراری تحتانی و بزرگیخوش خیم پروستات گروه اورولوژی کمپانی استلاس

11 مهر

وبینار کاربرد داروهای آنتی کولینرژیک

کمپانی استلاس بار دیگر با حضور پررنگ خود در میان اساتید اورولوژی در جهت پیشبرد اهداف کمپانی و افزایش فروش قدم نهاد. این برنامه با موضوع کاربرد داروهای آنتی کولینرژیک در تاریخ ۲۷ خرداد ماه با سخنرانی اساتید اورولوژی به مدت ۳ساعت همراه با امتیاز بازآموزی و استقبال تعداد زیادی از پزشکان برگزار گردید. ...