28 آذر

وبینارانجمن هیپ

کمپانی امجن در راستای حمایت از برنامه های علمی ، اسپانسری وبینار علمی انجمن هیپ ( ارتوپدی ) با موضوعیت بیماریهای ارتوپدی که در تاریخ 5 مرداد بهمراه 2 امتیاز بازآموزی برگزار گردید را عهده دار بود

28 آذر

وبینار آموزشی انجمن ارتوپدی

در راستای حمایت بهستان دارو از برنامه های علمی ، کمپانی امجن اسپانسری برنامه انجمن ارتوپدی با موضوعیت استئوپروز در تاریخ 6 خرداد ماه را بهمراه 3 امتیاز بازآموزی به عهده داشت

28 آذر

سرطان متاستاتیک کولورکتال

برگزاری وبینار "سرطان متاستاتیک کولورکتال" با همکاری تیم انکولوژی کمپانی امژن و انجمن مدیکال انکولوژی ایران

28 آذر

تشخیص و درمان های چند وجهی متاستازهای استخوانی

برگزاری وبینار " تشخیص و درمان های چند وجهی متاستازهای استخوانی " با همکاری تیم انکولوژی کمپانی امجن و انجمن علمی سرطان ایران

6 مهر

وبینار تشخیص و درمان های سندروم مثانه بیش فعال

وبینار تشخیص و درمان های سندروم مثانه بیش فعال با همکاری مرکز تحقیقات اروانکولوژی بیمارستان امام خمینی تهران، کمپانی استلاس

6 مهر

نشست تخصصی گروه نفرولوژی بیمارستان شهید لبافی نژاد