28 آذر

تشخیص و درمان های چند وجهی متاستازهای استخوانی

برگزاری وبینار " تشخیص و درمان های چند وجهی متاستازهای استخوانی " با همکاری تیم انکولوژی کمپانی امجن و انجمن علمی سرطان ایران

6 مهر

وبینار تشخیص و درمان های سندروم مثانه بیش فعال

وبینار تشخیص و درمان های سندروم مثانه بیش فعال با همکاری مرکز تحقیقات اروانکولوژی بیمارستان امام خمینی تهران، کمپانی استلاس

6 مهر

وبینار واکسن پرونار، کمپانی فایزر

6 مهر

وبینار "سرطان متاستاتیک کولورکتال"

وبینار "سرطان متاستاتیک کولورکتال" با همکاری تیم انکولوژی کمپانی امجنو انجمن کلینیکال انکولوژی ایران

6 مهر

وبینار نوروپاتی در طب درد، کمپانی فایزر

کمپانی فایزر با همکاری انجمن بررسی درد در ایران و انجمن سردرد ایران وبینار نوروپاتی در طب درد را در روز پنجشنبه تاریخ 21 مرداد در شرکت بهستان دارو برگزار کرد.

6 مهر

وبینار بیماری های پروستات با همکاری انجمن متخصصین ارولوژی یزد

در راستای حمایت همیشگی کمپانی آستلاس در برنامه های علمی گروه ارولوژی، برنامه در روز پنجشنبه، 14 مرداد ماه با حضور حدود 95 نفر از متخصصین ارولوژی شهر یزد برگزار گردید.