6 مهر

وبینار واکسن پرونار، کمپانی فایزر

6 مهر

وبینار "سرطان متاستاتیک کولورکتال"

وبینار "سرطان متاستاتیک کولورکتال" با همکاری تیم انکولوژی کمپانی امجنو انجمن کلینیکال انکولوژی ایران

6 مهر

وبینار نوروپاتی در طب درد، کمپانی فایزر

کمپانی فایزر با همکاری انجمن بررسی درد در ایران و انجمن سردرد ایران وبینار نوروپاتی در طب درد را در روز پنجشنبه تاریخ 21 مرداد در شرکت بهستان دارو برگزار کرد.

6 مهر

وبینار بیماری های پروستات با همکاری انجمن متخصصین ارولوژی یزد

در راستای حمایت همیشگی کمپانی آستلاس در برنامه های علمی گروه ارولوژی، برنامه در روز پنجشنبه، 14 مرداد ماه با حضور حدود 95 نفر از متخصصین ارولوژی شهر یزد برگزار گردید.

6 مهر

بررسی اختلالات کف لگن در زنان منوپوز

وبینار بررسی اختلالات کف لگن در زنان منوپوز با همکاری انجمن پلویک فلور زنان و گروه متخصصین زنان شهر یزد، کمپانی آستلاس

6 مهر

وبینارگروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کمپانی استلاس

در راستای حمایت همیشگی کمپانی استلاس از برنامه های علمی گروه ارولوژی، این برنامه در روز جمعه ، ۷ خردادماه با عنوان بزرگی خوش خیم پروستات با سخنرانی اساتید ارولوژی بیمارستان امام رضا اردبیل به مدت 3 ساعت بصورت مجازی همراه با امتیاز بازآموزی برگزار گردید که با استقبال 100 نفر از پزشکان استان اردبیل ه ...