ARICEPT

اریسپت برای درمان علائم دمانس (زوال عقل) در بیمارانی که دچار آلزایمر خفیف تا شدید هستند استفاده می شود.

Risperdal Consta

ریسپردال کنستا (ریسپریدون) یک داروی روانپزشکی از دسته آنتی سایکوتیک ها است که برای درمان برخی اختلالات روحی / خلقی استفاده می شود.

Zoloft

قرص 50 و 100 میلی گرمی