Adriamycin

محلول آماده برای تزریق 10 mg, 50 mg، ویال سایتوسیف

Aromasin

با اتصال به گروه هِم آنزیم آروماتاز، تبدیل آندروژن به استروژن را در بافت‌های محیطی مهار می‌کند و مانع از تولید استروژن می‌شود.

DEPO-PROVERA

سوسپانسیون استریل تزریقی 500 میلی گرم در 3.3mL ویال (150 mg/mL)

Estracyt

مولکولEstracyt ترکیبی از استرادیول به همراه یک نیتروژن موستارد است. عملکرد توبولین را به واسطه‌ی اتصال به پروتئین‌های میکروتوبول مهار می‌کند. ممکن است اثرات آنتی‌تومور EstraCyt مرتبط با بخش استروژنی آن باشد. با افزایش سطح استروژن، میزان تستوسترون کاهش می‌یابد.

Neupogen

سرنگ آماده تزریق محلول نئوپوژن 48 میلیون واحد (mg/ml 0.96) , 30 میلیون واحد (mg/ml 0.6)

Nplate

رومی‌پلوستیم ماده تشکیل‌دهنده فعال انپلیت است. رومی‌پلاستیم پروتئینی است که برای درمان پایین بودن تعداد پلاکت‌های بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنی وابسته به ایمنی (ایدیوپاتیک) (ITP) استفاده می‌شود.

Pharmorubicin

ویال سایتوسیف حاوی 10 و 50 میلی گرم Pharmorubicin

Temodal

کپسول های ٥، ٢٠، ١٠٠، ١٤٠ و ٢٥٠ میلی گرمی در بسته های ده تایی، و ویال حاوی ١٠٠ میلی گرم ماده موثره

Vectibix

وکتیبیکس در درمان سرطان متاستاتیک کولورکتال (سرطان روده‌) بیماران بزرگ‌سال استفاده می‌شود که مبتلابه نوع خاصی از تومور معروف به نام «تومور وحشی RAS» هستند. وکتیبیکس به‌تنهایی یا همراه با سایر داروهای ضد سرطان مصرف می‌شود.

ZAVEDOS

ویال mg 5 و 10 mg (mg/ml 1)

xgeva

اکسجوا حاوی پروتئینی (آنتی‌بادی مونوکلونال) با نام دنوزومب است. این پروتئین باعث کندی روند تخریب استخوان می‌شود، که گسترش سرطان به استخوان (متاستاز استخوان) یا تومور جاینت سل استخوان عامل آن است.