Klacid 125

هر 5ml از این دارو حاوی 125 mg از ماده فعال کلاریترومایسین می باشد. کلاسید به گروهی از آنتی بیوتیک ها به نام آنتی بیوتکی های ماکرولیدی تعلق دارد و آن های آنتی بیوتیک هایی هستند که رشد باکتری ها را متوقف می کنند.

Noxafil

نوکسافیل یک داروی ضد قارچی وسیع الطیف است. این دارو با مهار آنزیم لانوسترول-14 آلفا-دمتیلاز مانع از تولید ارگوسترول می شود که ماده ای مهم در ساختار غشا سلولی قارچ ها است.

Vfend

ویفند حاوی ماده موثره ووریکونازول میباشد. ویفند یک داروی ضد قارچ است که بوسیله از بین بردن یا توقف رشد قارچی که باعث ایجاد عفونت است، عمل می کند.

Zithromax 300

پودر خشک و آب مقطر مخصوص جهت تهیۀ سوسپانسیون خوراکی با غلظت نهایی 300mg/15ml

TYGACIL

تایگاسیل یک آنتی‌بیوتیک از گروه گلایسیل‌سایکلین است که با متوقف کردن رشد باکتری‌های عامل ایجاد عفونت کار می‌کند.