بهستان دارو

در هر کجای مسیر کاری خود هستید، پیوستن به تیم بهستان، می‌تواند در تحقق اهداف شغلی شما، نقش داشته باشد.

 

 
ما برای شما جایگاه شغلی پیدا می‌کنیم

در صورتی که فرصت شغلی مورد نظر خود را پیدا نکردید، میتوانید رزومه خود را برای ما ارسال کنید. همکاران ما در بخش منابع انسانی بعد از بررسی رزومه تان، با شما تماس خواهند گرفت.

نماینده علمی

بهستان دارو

واحد دیجیتال مارکتینگ

در حال تکمیل تیم