داروی های شرکت Kedrion

ونبیگ ( Venbig )

ونبیگ ( Venbig ) کمپانی KEDRION این محصول حاوی 39 میلی گرم سدیم در 10 میلی لیتر ویال، و 175.5 میلیگرم سدیم در 45 میلی

مشخصات دارو »

تتانوس ( Tetanus )

تتانوس ( Tetanus ) کمپانی KEDRION   این محصول حاوی 0.39 mmol یا 9 میلی گرم سدیم در هر میلی لیتر، اساسا عاری از سدیم

مشخصات دارو »