داروی های شرکت Pfizer

زاناکس ( Xanax )

زاناکس ( Xanax ) کمپانی PFIZER Xanax سبب تقویت اثر مهاری ایجاد شده توسط ناقل عصبی گاما-آمینوبوتیریک اسید (GABA) با تاثیر بر کانال های کلر

مشخصات دارو »

لیریکا ( LYRICA 75mg )

لیریکا ( LYRICA 75mg ) کمپانی PFIZER پرگابالین به زیرواحد کمکی (پروتئین a2-d) کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ در سیستم عصبی مرکزی متصل می‌شود، و

مشخصات دارو »

سولوکورتف ( Solu Cortef )

سولوکورتف ( Solu Cortef ) کمپانی PFIZER   سولوکورتف پودر استريل 100 ميلي گرمي ويال ساده مشخصات دارو برگه راهنمای مصرف: اطلاعات مورد نیاز برای

مشخصات دارو »

دپو مدرول ( Depo Medrol )

دپو مدرول ( Depo Medrol ) کمپانی PFIZER سوسپانسیون استریل آبی دپو- مدرول (40 میلی‌گرم/ میلی لیتر) مشخصات دارو برگه راهنمای مصرف: اطلاعات مورد نیاز

مشخصات دارو »