پیوند عضو

رد پیوند

رد پیوند چیست؟

بعضی از اعضای بدن انسان قابلیت جایگزین‌کردن دارند؛ یعنی وقتی که با مشکل مواجه می‌شوند می‌توان آنها را با یک عضو سالم جایگزین کرد. به این عمل پیوند می‌گویند. برای… ادامه مطلب