استراسیت ( Estracyt )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Estracyt
نام ژنریک Estramustine phosphate
طبقه دارویی آنتی‌نئوپلاستیک، هورمون
شکل دارو Capsule 140 mg