استلارا ( Stelara )

شرکت

دسته بندی
نام دارو STELARA
نام ژنریک Ustekinumab
طبقه دارویی داروهای موثر بر پوست و غشای مخاطی
شکل دارو