تتانوس گاما ۲۵۰ واحد در ۱ میلی لیتر ( ۲۵۰ Tetanus Gamma )

شرکت

دسته بندی ,
نام دارو تتانوس گاما 250 واحد در 1 میلی لیتر ( 250 Tetanus Gamma )
نام ژنریک
طبقه دارویی
شکل دارو سرنگ از پیش پر شده آماده تزریق