دالاسین اوالز ( DALACIN OVULE )

شرکت

دسته بندی ,
نام دارو Dalacin Ovule
نام ژنریک Clindamycin
طبقه دارویی آنتی بیوتیک
شکل دارو شیاف 100 میلی گرمی