راپامیون ( Rapamune )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Rapamune
نام ژنریک سیرولیموس
طبقه دارویی داروهای مهارکننده سیستم ایمنی (ایمونوساپرسیو)
شکل دارو قرص 1mg ، راپامیون 1 میلی گرمی به صورت قرص های پوشش دار مثلثی شکل، به رنگ سفید عرضه می شود که در یک سمت آن عبارت “RAPAMUNE 1 mg” حک شده است.