زایتیگا (Zytiga)

شرکت

دسته بندی
نام دارو قرص روکش دار 500 میلی گرمی زایتیگا (Zytiga)
نام ژنریک ابیراترون استات
طبقه دارویی
شکل دارو قرص‌های زایتیگا بیضی شکل و روکش‌دار (طول 20 میلی متر در عرض 10 میلی متر) است که در یک طرف آن‌ها «AA» و در طرف دیگر «500» درج شده است. هر بسته 28 روزه، حاوی 56 قرص روکش دار در 4 بسته حاوی 14 قرص روکش‌دار است. هر کارتن 30 روزه، حاوی 60 قرص روکش دار در 5 بسته حاوی 12 قرص روکش‌دار است.