سلبرکس ( CELEBREX )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Celebrex
نام ژنریک Celecoxib
طبقه دارویی داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (NSAID)
شکل دارو دوز 100 میلی گرمی در بسته های 20 عددی