وکتیبیکس ( Vectibix )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Vectibix
نام ژنریک Panitumumab
طبقه دارویی داروهای آنتی نئوپلاستیک
شکل دارو محلول غلیظ تزریقی وکتیبیکس 20 میلی‌گرم در میلی‌لیتر