پرولیا ( Prolia )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Prolia
نام ژنریک Denosumab
طبقه دارویی مهارکننده تخریب استخوانی
شکل دارو سرنگ آماده‌ی تزریق پرولیا 60 میلی گرم