کلاسید ( Klacid )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Klacid
نام ژنریک کلاریترومایسین
طبقه دارویی ماکرولید ها
شکل دارو سوسپانسیون 125 کلاسید حاوی گرانول های خوراکی این محصول می‌باشد. سفید رنگ و حاوی طعم دهنده میوه ای می‌باشد. بطری های آن 60 میلی لیتری می‌باشد.