کپسول اِمِند ( Emend )

شرکت

دسته بندی
نام دارو کپسول اِمِند ( Emend )
نام ژنریک Aprepitant
طبقه دارویی
شکل دارو داروی اِمِند به صورت سه کپسول سخت ( یک کپسول ١٢٥ میلی گرمی و دو کپسول ٨٠ میلی گرمی) موجود است.