رپاتا ( Repatha )

شرکت

دسته بندی
نام دارو رپاتا ( Repatha )
نام ژنریک --
طبقه دارویی --
شکل دارو رپاتا محلولی شفاف تا مات، بی‌رنگ تا مایل به زرد و در واقع فاقد ذرات معلق است. اگر متوجه تغییر رنگ دارو شدید یا دیدید حاوی توده‌ها‌‌، پوسته‌‌ها یا ذرات رنگی بزرگی است، از مصرف آن خودداری کنید. هر بسته حاوی یک، دو، سه یا شش قلم تزریقی ازپیش‌ پرشده یک‌بار مصرف است. ممکن است همه این اندازه‌ی بسته‌‌ها در بازار موجود نباشند.