زنهایل ( Zenhale )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Zenhale
نام ژنریک Mometasone+Formoterol
طبقه دارویی داروهای ضد التهاب
شکل دارو