زاناکس ( Xanax )

زاناکس ( Xanax )

PFIZER

Xanax سبب تقویت اثر مهاری ایجاد شده توسط ناقل عصبی گاما-آمینوبوتیریک اسید (GABA) با تاثیر بر کانال های کلر و افزایش عبور یون کلر و افزایش آستانه تحریک می شود.

مشخصات دارو

نام دارو :

Xanax

گروه دارویی:

ضد اضطراب

نام ژنریک دارو:

Alprazolam

نام برند:

Xanax

شکل و قدرت دارویی:

قرص 5/0 میلی گرم

بسته بندی:

100 عددی

مکانیسم اثر:

Xanax سبب تقویت اثر مهاری ایجاد شده توسط ناقل عصبی گاما-آمینوبوتیریک اسید (GABA) با تاثیر بر کانال های کلر و افزایش عبور یون کلر و افزایش آستانه تحریک می شود.

موارد مصرف:

Xanax در درمان اضطراب، افسردگی همراه اضطراب، افسردگی ثانویه یا نوروتیک (اگزوژن) و مهار یا کاهش حمله های هراس استفاده می شود. میزان مصرف Xanax با توجه به روند بهبود بیمار توسط پزشک تعیین می شود.

دوز و نحوه مصرف:

در موارد معمول مقادیر زیر توصیه می شود .

 

مقدار مصرف در شروع درمان

محدوده معمول مقدار مصرف

اضطراب

سه بار در روز mg50.25- 0.

در دوزهای منقسم 0.5-4mg/day

افسردگی

سه بار در روز mg50.

در دوزهای منقسم 1.5-4.5mg/day

سالمندان- بیماران ناتوان

دو تا سه بار در روز mg250.

در دوزهای منقسم 0.5-0.75mg/day

اختلالات مرتبط با هراس

قبل از خواب  mg1 -05

سه بار در روز mg50.

توسط پزشک تعیین می گردد

 

 

 

 

 

 

 

فارماکوکینیتیک 

به سرعت بعد از تجویز خوراکی جذب می شود. پیک غلظت پلاسمایی 1 تا 2 ساعت بعد از تجویز به دست می آید. میانگین نیمه عمر حذف پلاسمایی دارو 2/11 ساعت است. آلپرازولام و متابولیت هایش ازادرار دفع می گردند.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی  Xanaxدر صورت ظهور، در ابتدای درمان مشاهده می شوند و با ادامه مصرف دارو یا کاهش میزان تجویز از بین می روند. شایع ترین عوارض Xanax عبارتند از : خواب آلودگی و سر گیجه که در درمان اضطراب و افسردگی مشاهده می شود . عوارضی مثل تاری دید، سردرد، افسردگی، لرزش خفیف، تغییر وزن، فراموشی و اختلالات گوارشی با شیوع کمتری بروز می کنند.

به ندرت عوارض دیگری مانند افزایش فشار داخل چشم یا بی اشتهایی و اختلالات کبدی گزارش شده است.

تداخل دارویی:

Alprazolam   همانند دیگر بنزودیاپین ها باعث تشدید اثر دیگر مهار کننده های CNS می شود، همچنین مصرف همزمان آن با داروهایی از قبیل آنتی هیستامین ها، الکل و دارو های ضد صرع باید با احتیاط صورت پذیرد. از آنجایی که alprazolam به وسیله آنزیم های کبدی خانواده P450 متابولیزه می شود، مصرف توام آن با داروهایی که باعث تغییر فعالیت این آنزیم ها می شوند (آزول های ضد قارچ مثل کتوکونازول) توصیه نمی شوند.

مصرف همزمان alprazolam با سایمتیدین، نفازودون، فلوکستین، ماکرولیدها (مانند اریترومایسین) و ضد حاملگی های خوراکی باید با احتیاط و زیر نظر پزشک صورت گیرد.

موارد منع مصرف

Xanax در افرادی که دارای سابقه حساسیت به بنزودیازپین ها می باشند، منع مصرف دارد.

استفاده در موارد خاص:

 

مصرف در دوران بارداری گروه  

در دوران حاملگی خصوصا” در سه ماهه اول منع مصرف دارد.

مصرف در دوران شیردهی : 

در شیر ترشح می شود لذا در دوران شیردهی منع مصرف دارد. 

موارد هشدار و احتیاط:

همانند دیگر داروهای موثر بر CNS، بیماران طی درمان باید از رانندگی و کار با ماشین هایی که نیاز به دقت و تمرکز دارند، مگر به تشخیص پزشک، حتی الامکان خودداری نمایند. امکان بروز وابستگی فیزیکی و روانی به بنزودیازپین ها وجود دارد لذا از تجویز دارو به افراد دارای سابقه خودکشی یا سوء استفاده دارویی باید خودداری شود.

قطع دارو باید با کاهش تدریجی مقدار مصرف طی چند هفته تا چند ماه صورت گیرد و از قطع یکباره دارو اجتناب شود.

(هر روز حداکثر 5/0 میلی گرم کم شود)

 

شرایط نگهداری

دارو باید در دمای اطاق (25-15 درجه سانتی گراد) نگهداری شود.