سایتوتک ( CYTOTEC )

سایتوتک ( CYTOTEC )

PFIZER

ترشح اسید معده را از طریق اثرگذاری مستقیم بر سلول های جداری کاهش می دهد. سلول های جداری رسپتورهایی دارند که تمایل شدیدی به پروستاگلندین های گروه E دارند.

مشخصات دارو

 

نام دارو :

Cytotec

گروه دارویی:

فرم صناعی پروستاگلاندین E1

نام ژنریک دارو:

Misoprostol

نام برند:

Cytotec

شکل و قدرت دارویی:

قرص 200 میکروگرمی

بسته بندی:

28 عددی

مکانیسم اثر:

ترشح اسید معده را از طریق اثرگذاری مستقیم بر سلول های جداری کاهش می دهد. سلول های جداری رسپتورهایی دارند که تمایل شدیدی به پروستاگلندین های گروه E دارند.

در رحم نیز باعث انقباض عضلات صاف رحمی و اتساع دهانه رحم می شود

موارد مصرف:

1. زخم معده و روده

2. این دارو کاربرد وسیعی در طب زنان دارد.  Cytotec در این موارد هم به صورت خوراکی و هم به صورت واژینال تجویز می گردد (یعنی آنکه همان قرص خوراکی به صورت واژینال مصرف می شود).

  • کالج زنان و زایمان آمریکا، Cytotec  را در آماده سازی سرویکس و القا زایمان توصیه نموده است.
  • Cytotec از طرف سازمان بهداشت جهانی، کالج زنان و زایمان آمریکا و کالج سلطنتی زنان و زایمان برای ختم زایمان تا 9 هفته از شروع بارداری توصیه شده است. همچنین، سازمان بهداشت جهانی و کالج سلطنتی زنان و زایمان استفاده از Cytotec  را برای ختم حاملگی پس از هفته دوازدهم تا هفته بیست و چهارم توصیه کرده اند.
  • Cytotec در این 2 مورد هم به صورت خوراکی و هم به صورت واژینال تجویز می شود.

3. جهت کاهش خونریزی پس از زایمان به دلیل آتونی رحم نیز استفاده شده است. استفاده آن به طور پیشگیرانه طی زایمان در مناطقی که آنمی در زنان سن باروری شایع می باشد مطرح شده است.

دوز و نحوه مصرف:

زخم معده و روده: 100-200 میکرو گرم خوراکی . 4 بار در روز همراه غذا

فارماکوکینیتیک 

 

وقتی به صورت خوراکی مصرف می شود سریع جذب می گردد و اثر مهار ترشح اسید 30 دقیقه بعد از تک دوز خوراکی ایجاد می شود. 80% دفع ادراری دارد.

 

عوارض جانبی:

شایعترین عوارض جانبی  Cytotec  به این شرح اند:

دستگاه گوارش: اسهال- درد شکم- نفخ- استفراغ

دستگاه تناسلی زنانه: منوراژی، خونریزی واژینال و خونریزی بین سیکل های ماهانه در زنان یائسه یا سن باروری

در مصرف Cytotec  جهت ختم حاملگی یا القا زایمان تاکی سیستول رحمی، هیپرتونیسیته رحم، پارگی رحم، کاهش ضربان قلب جنین، ورود مکونیوم به مایع آمونیوتیک و نیاز به سزارین اورژانس مشاهده شده است.

تداخل دارویی:

تداخلی که از نظر بالینی مهم باشد با داروهای دیگر از جمله NSAID ها و پروپرانول گزارش نشده است.

موارد منع مصرف

  • سابقۀ حساسیت شناخته شده به پروستاگلاندین ها
  • بارداری

استفاده در موارد خاص:

 

مصرف در دوران بارداری

طبقه آن در حاملگی X است. Cytotec می تواند اثرات تراتوژنیک (مانند نقائص جمجمه، فلج اعصاب جمجمه ای، نقائص صورت و اندام) داشته باشد.

گروه  مصرف در دوران شیردهی : 

از آنجایی که Cytotec  به سرعت در بدن متابولیزه می شود، بعید است که در شیر ترشح شود. با این وجود از آنجا که داده ای در مورد ترشح متابولیت فعال این دارو (اسید میزوپروستول) در شیر در دست نیست، نباید این دارو طی شیردهی مصرف شود.

موارد هشدار و احتیاط:

در صورتی که Cytotec  برای ختم حاملگی یا القا زایمان استفاده می شود، توجه به اصول و موارد منع تجویز دارو در این موارد ضروری است.

 

شرایط نگهداری

Cytotec باید به دور از رطوبت و در دمای حدود 25 درجه سانتی گراد نگه داری شود.