حضور بهستان دارو در کنفرانس روماتولوژی

دهمین کنفرانس روماتولوژی ایران یادواره دکتر محمد شفیع زاده در مرکز همایش های مدیریت صنعتی در تاریخ ۳ و ۴ خرداد ماه برگزار شد.

شرکت بهستان دارو با حضور در این کنفرانس محصولات خود نظیر رمیکید، استرالا و … به پزشکان و متخصصان این حضور معرفی کرد.