حضور بهستان دارو در کنگره سلامت نوزادان ایران

کنگره سلامت نوزادان ایران

شرکت بهستان دارو در نهمین کنگره سلامت نوزادن که در مرکز همایش های بین المللی رازی روزهای  24 الی ۲۶ آبان ماه برگزار شد، شرکت کرد.

در این کنگره همکاران ما در غرفه بهستان دارو به معرفی محصولات خود در حوزه اطفال و نوزادان نظیر واکسن پرونار پرداختند.