حضور شرکت بهستان دارو در دهمین کنگره سالیانه ریه و مراقبت های ویژه

کنگره ریه

کنگره سالیانه ریه و مراقبت های ویژه در تاریخ ۲۶ الی ۲۸ مهرماه در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

شرکت بهستان دارو  در این کنگره مانند گذشته حضور داشته تا پزشکان و شرکت کنندگان این کنگره بتوانند از نزدیک با محصولات این شرکت همچون واکسن پرونار و داروی رپامیون، نحوه عملکرد و مصرف آن ها بیشتر آشنا شوند.

کنگره ریه
کنگره ریه