حضور شرکت بهستان دارو در هجدهمین کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامایی

Behestan msd gardasil news

بهستان دارو با هدف ارائه محصولات خود در زمینه درمان و پیشگیری بیماری های زنان در هجدهمین کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامایی حضور داشت. یکی از محصولات شاخص ارائه شده در این کنگره واکسن چهار ظرفیتی HPV (گارداسیل) جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماری را می توان نام برد.

این کنگره ۱۱ تا ۱۴ مهر در مرکز همایش های بین المللی رازی با حمایت انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران و دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامایی
کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامایی