کنگره بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم در تهران برگزار شد.

کنگره غدد

چهاردهمین کنگره بین المللی غدد درون‌ریز و متابولیسم ۱ الی ۳ آذر‌ماه در سالن ابوریحان بیرونی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این کنگره شرکت بهستان دارو با معرفی داروهای مرتبط خود نظیر واکسن رپاتا به متخصصان و پزشکان حاضر پرداخت.