حضور شرکت بهستان دارو در کنگره سالانه انجمن اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی تهران

اندویورولوژی

بهستان دارو در چهاردهمین کنگره سالانه انجمن اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی تهران که در تاریخ ۱۵ تا ۱۷ آذر ماه در مرکز همایش های هتل قلب تهران،مرکز قلب شهید رجایی برگزار شد، شرکت داشت.

همکاران ما در غرفه بهستان دارو  محصولات تخصصی خود نظیر امنیک ( Omnic ) و وزیکر ( Vesicare ) را به پزشکان و متخصصان شرکت کننده، معرفی نمودند.