حضور پررنگ شرکت بهستان دارو در کنگره انجمن متخصصین پوست ایران

کنگره پوست

شرکت بهستان دارو در بیست و دومین کنگره انجمن متخصصین پوست ایران که  در تاریخ ۲۷ تا ۲۹ بهمن ماه در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد، به عنوان یکی از حمایتگران برگزاری، حضور داشت.

همچنین همکاران ما در قالب غرفه نمایشگاهی به معرفی محصولات خود نظیر واکسن گارداسیل به شرکت کنندگان این کنگره پرداختند.