نهمین کنگره پیوند اعضا در شیراز برگزار شد

نهمین کنگره پیوند اعضا در شیراز برگزار شد

نهمین کنگره پیوند اعضا در تاریخ ۱۰ الی ۱۲ آبان ماه با حضور پزشکان و پژوهشگران این حوزه در شهر شیراز برگزار شد.

در این کنگره شرکت بهستان دارو با معرفی محصولات خود در حوزه پیوند مانند داروی راپامیون حضور داشت.

راپامیون جهت پیشگیری از رد پیوند در بیماران دریافت کننده کلیه پیوندی و درمان بیماران مبتلا به لنفانژیو میوماتوز (LAM)توسط پزشکان متخصص تجویز می شود.