هشتمین کنگره انکولوژی و هجدهمین همایش کلینیکال در تهران برگزار شد

هشتمین کنگره انکولوژی

این همایش در تاریخ ۴ تا ۶ بهمن ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد، همکاران ما در شرکت بهستان دارو به معرفی محصولات خود نظیر دارو کیترودا، تمودال و اکسجوا به پزشکان و پژوهشگران این حوزه پرداختند.